Siden for Kærsholm Vandværk

Lidt om Kærsholm Vandværk

Kærsholm blev stiftet i 1920erne. Dette er datoen hvor værket blev registreret som andelsselskab / forening.
I 1992 blev Kærsholm Vandværk medlem af Vandforsyningen i Sejlflod Kommune (VSK).

Kærsholm vandværk fornyede hele sit ledningsnet i 1996/97, hvor boring og indvindingsretten blev solgt til VSK. Vi køber nu vores vand af VSK. Vandet får vi fra bakkerne i Gudumholm. Der er 62 forbrugere under Kærsholm Vandværk, som aftager ca. 14-16.000 M3 vand om året. Forsyningsområde: Gudumholmvej indtil Lindenborg Å, Blokengen, Kærvej til 27C, Bøgeskrænten 13, Torsvej 3-7, Mosevejen 10 og 12, Øster Vase 2, 4, 5, 6, 7 og Kærsholmvej 55, 57, 59 og 50A.

Vandværket laver årsaflæsning pr. 30/6 kl. 24.00 Vandmåleren husker forbruget ved månedsskift.

Betalingsservice online tilmelding

E-mail adresse

Takstblad gældende fra 1/1 2016

Fast årlig afgift:
M3 afgift:
Grøn M3 afgift:
Grundvandsbeskyttelse

Herudover opkræves:

For sent betalt:
Rykkergebyr er på:
Genåbningsgebyr er:
(820,00)
(3,20)
(5,86)
(0,39)
1.025,00 kr.
4,00 kr.
7,33 kr.
0,49 kr.


100,00 kr.
100,00 kr.
300,00 kr.
+ smederegning.

Rentesats er 1% per påbegyndt måned.
Beløb i ( ) er uden moms.

Ved flytning skal vandregningen udlignes over refusionsopgørelsen.
Husk vandværket kun sender regning til ejeren af ejendommen, aldrig til lejeren.Bestyrelsen

Formand:
Louis Bonde 24864952

Kasserer:
Finn Østerbro 40686963

Øvrige medlemmer:
Frits Bonde
Svend Bendsen 25138818
Erik Hassing 98316831 / 28931416

Vigtige links:

Vedtægter Kærsholm Vandværk
Regulativ gældende fra 12/12 2014.
Brugsanvisning vandure.pdf
Analyser for Kærsholm Vandværk åbner i nyt vindue
VSK hjemmeside
Kort over vores ledningsnet.
Lovpligtig vandmålerkontrol